closeTerug naar inventaris

Transcriptie

van den

1

October

3 depettie uijt ’t patia voor A:o 1750 te approbeeren

zig te conformeeren met een missive aan de heeren seventienen te

approbeeren twee briefjes aan de kamer Zelland amsteen

item aan de Caabse ministers

6: den schipper De Haan te advanceeren tot capitain Lieut:

ter zee op den dienst van baas kaartemaker

den opperchirurgijn Bergo gage verhoogt

den als Zergeant van Samarang herwaarts gesondene vendrig vol„

„levens naar Nederland te laten gaan behoudens qualiteit en

gage

t schriftelijk advis van den Heer Van Der Parra nopens eenige bij

de Comp: de posita staande gelden van de gerepatrieerde

persoonen te insereeren.

te noteeren bij den tweeder administ:s en gecommitteerd:s in de water„

„poort den Eed gepresteerd is wegens te min bevondene

manufactuurn

tenoteeren d’ aanbesteedinge der reparatie van de vleesch haal„

den pisitateur generaal te laten de opmaken de Reek: van het geene

de Comp: op den boedel van den overleeden schipper Tuijmman &

pretendeeren heeft

tot wat Einde

zig voldaan te houden met ziekere presentatie van den lieutenant

Jngeneur Berg omtrend de voltooijing van ’t water fort.

aan den heere gouverneur Generaal gedefereert telaten bij terughonst

van Tsje Tappa het corps dragonders, en zo veel Jnfanteristen

als gemist zullen kunnen weerden afte sienden dat se benodigt

sullen weesen

den majoor Rhemer met d’ opperhoofden van Sourabaija en Grisse

t qualificeeren tot den opkoop van Rijst, in den oosthoek

van Java als wat heet tegen da rd:s ’t last.

d’invoer van alle zoort van Lijfeigenen onder d’ordinaire betalinge

open te stellen

en zulx bij billetten bekent temaken

daar bij ook teverklaaren in hoe verre de vrije invoer verstaan moet

werden nopens die met s: Comp: scheepen werden aangebraagt

d’oude wetten en ordres, nopens de Lijfeigenen te renoveeren amplieere

en altereeren bij een nieuw te Eenaneeren placcaat.

van Jnhoude als hier neevens

notitie vande Effenstelling van ’t canon en hand schietweer &:a van

de Retourscheepen slooten ende naarstigheijd.

zekere acte van borgtogt voor den Repatrieerende Cassier van

den Generaal ontfang van der Geugt t'accepteeren.

approbatie van papieren

de

„5

60

„82

63

64

65

„66

„67

60

76

82

58

5