closeTerug naar inventaris

Transcriptie

October

van den 10 de bedientens te padang te gelasten alle de doucementen

papieren r:a uijt den boedel van den overleeden en eerste

adminitrateur te Pedang tafargue te doen herwaarts komen

aan den Executeur Elsevier

83

den oudburger vendrig Rhibaalt in dienst der EComp: als adsistend

anteneemen.

185

den Jong adsistend vrugt naar nederland verlost

de consumptie Reek: van’t Schip 'T Huijs ten donk te passeeren

86

en d’ overheeden premie van spoedige voiagie toe teleeggen.

’t versoek van den pagter van d’in en uijtgaande Rijst om ses maan„

„den Remis t ontzeggen . .

dog nader ondersoek te laten doen wegens zijne positien

den tot Cannissement gecondemneerde Chinees Ian Samko

naar Ceilon te zenden

„87

dispositie op een berigt napens de bevondene minderheeden in de

westzijde pakhuijsen bij het doen van transport voor

Reek: van de gew: administeurs de lelij en Bacheracht nevens

des lastens veraantwoording.

drie Jnlandsche militairen hunne tegoed staande gage t laten

afbetalen

„92

dispasitie over d’uijtgeleverde ladingen van scheepen men nijver„

vrugt ende gerechtigheid

den capitain Lieut:t ter Zee Haringman tot commandeur van

de Retour vloot aan te stellen

193

den predikant a Besten een spring togtje naar Sumattras west„

cust te latten doen ter bedieningen der Sacramenten.

„94

de van Tinor herwaarts overgesondene twaalf Jnlandsche Rebellen

bij provisie ten Eijlande Edam te verplaatsen.

approbatie van een apart briefje naar ’t patria nopens den 50 s=te

penninge

„95

item een missive aan den Gouverneur en Raad te Bancahoeloe.

en een appaart aan den commandeur en Raad te Padang

nader besluijt omtrend de vrugde bedrijven over den successie van den prins

16.

Willem de vijfde ende instellatie van de princesse Gouver

nante

„96

besluijt tot op ontbieding naar Bantam so van onse troupen als die

van de Sulthan nog op Sadira en Eeders gecampheert

leggen

197

de van buijten zorg afgekomene Jnvanteristen van M„r Cornelis her„

waarts te laten konnen

„99

125990 persiaanse Ropias naar Bengalen te zenden.

debaacq van Vriendschap van Jambij naar Malacca voort telaten

zenden.

100

eet selve of wel het scheeppe de Haar van daar t' Emploijeeren tot

eene besending naar Paneij.

de scheepen op titucorijn aankomende aldaar de goederen voor Ceijlon &

doen