closeTerug naar inventaris

Transcriptie

van den

11

1

Ectober

30

Besoigue over Timor

172

31 de souratse ministers te gelasten aan den and

directeur schreuder C: S: overtemakten hem aandeel in de

provisie gelden ta a 750: R

nader besluijt omtrend het expecitie geld van actensen

„173

bewijsen van g’advanceerde en aangestelde

177

de herstelling van den gesuspendeerd koopm: Gronard.

„177

cours neeming van gagie

met

de gage van den van Banda overgekomene Lueutenant van

okloff weder te laten course neemen

den opperchirurgijn van de kruijt en Zaagmolen radema„

„ker in gage verhoogt

aan den pagter van de boom 't voldoen de thol van

het Sappanhout en Loot Jongst mete een Siams

178

konings vaartuijg aangebragt

als zijn opgave wel is

advancement en verschansingen van en onder de politic„

„que dienaaren op Macasser

179

vervolg

„180

vervolg

d’ aldaar zijnde capitains Petzolden Rijsweever in gage

verhaagt

aanstellinge van twee capitains onder het Ternatse qua„

nisoin

in

181

en verschonsingen onder de politicquen dienaaren Amboina

de predikant â Besten en handing derwaarts beroepen

den capitain Lieuten:t de smares in amboina tot capit=n

bevordert

als chirurgijn van amboise guarnisien te bevestigen, den opperchirur: teretke„

182

verschanding ven verdere dispoeitien concrerneerende de poerticque diesen inbanda

als ook onder hin amtrend de militair- - - - - - - - - -

183

als opperchirurgijn in ’s Comp:s hospitaal aldaar te be„

184

„vestigen de chirurgijn nieumark.

d’adsistend mijnen in Ternaten te bevorderen toton derk

naar Ternaten te beroepen den Eerw: vedder

den Cheribons resident word opperkoopman

en den onderkoopm: Lavan resident te Lampong

tot visitateur Generaal aantstellen het opperhoofd van Japan

185.

van homoed

contrarie Sentimert van den heere directeur Gene„

raal &:

tot boekhouder generaal aan testellen den koopman

„186

van Rhijn

en tot koopman en administrateur tot Bantam i

—.

zijnde Steede den onderkoopman De Heere

den koopm: van Herzeele tot Eerste administrateur

in de negotie pakhuijsen

den koopm: hertzogen raad tot Equipagie boekhouder en z:

d’

13