close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7600

Volgnummer

0018

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.2 Kopie-resoluties en -notulen van gouverneur-generaal en raden

subdirectory-right

7600 Kopie-resoluties van gouverneur-generaal en raden. Met inhoudsopgave

Rechten

CCO

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

van

October

187

31 d’onderkoopm: de veer tot koopman en quartiers boekhoud:

den

de confrontist tenbroeke tot koopman.

d’ onderkoopm: Dormieux tot koopm: en meede confrantist„

de coopm: de Lopes tot eerste Suppoost van’t comp„r

-

generaal

tot koopm: en guarnizoen boekhouder den ondercoopm:

Wannemaker

tot tweede administrateur van de medicinaale winkel

deeses casteels de stat chirurgijn smit onder een

188

changement tot onder koopman.

den onderkoopm: knisping tot pakhuijs boekhouder

en tot onderkoopm: en Jurnaal Extendeerder boekenberg

tot ordinaire Lild in Rade van Iustite te laten aptee„

rden het extra ordinaire Lid d’ Hartog

en in zijne plaatse tot Extra ordiraire Lid den ad„

189

vacaat van Haften.

den koopm: Hilgers in dat colliegie t' assumeeren &

promotie van officiers zo van de marine

„190

als de Lijfwagt

en in fanterie

als ook van een chirurgijn majoor van de guarde

en onder Corps mardijkere marmee.

tot Regeert van Zaaarns huys ten Eijlande purmeren

191

.

te verkiesen den burger meijer.

en tot binnen Regent van ’t Chinees hoppitaal den burger

Daijet.

tot inlands burger verdrig te bevorderen den Sergeant adamsz:,

de geld Restanten onder heeden te noteeren.

November

10 de Lampongse Resident naar het Eijland legondite

„192

-

transporteeren

„194

een dierhalven een vastigheijt aldaar tlaten opriegten

en copije van dat berigt van de Lampongs den dewest

aan de bediend:s te bantam te senden.

omtrend sjiringie een wagt huijs te laten extrueeren en

al daar t laten posthouden een zergeant met 12.

1.

gemeene iititairen

zig voldaan aan te houden met het berigt van den gem:

Resident te banjermassing van Sachtelen om„

trend d’ admissie van de chineese wankang

„196

en bij aandrang van den sulthan deesen Jare aldaar een

198

vierde wankang te permitteeren.

de