closeTerug naar inventaris

Transcriptie

van

den

November

10

de minist„s aan de caab te gelasten d’aldaar voor

199

nederland zijnde Lijwaten in oudCarspec te laden.

’t schip Langewijk aan te houden tot de tweed bezenden

aanleeg van scheepen naar amboina kanda en Ternaten

een derselver Eerst naar Bantam te zenden met

200

contanten

tenoteeren de Effen stelling der artillerijen ammo

inte van het retour schip oudCarspet

„201

100 lb: kruijt naar Banjermassing te zenden.

de ministers te Samarang tegelasten de voor macasser

gemaakt werden de Chaloup naar Amboina tesenten

en voor Eerstgem: Gouvernement een ander telaten

aanbouwen.

zeeker huijs in te kopen om tot een tabotcatorium te

werden g’approprieert.

202

voor 1200 rd„s of daar omtrend

dispositie op een berigt van den confrantist wegens de

„—

boeken van ijzer maguazijn van ao 175 8/1

en een ander wegens de restanten in de nopenkamer onder

203

p=mo 7ber: 1750.

het overbevondene in de medicinale winkel onder net:o Julij

204.

J„o leeden bij de boeken t laten inneemen

en het te min bevondene telaten afschrijven

dissoositie over d’uijtgeleverde ladingen van de scheepen voorland

en de Haas.

te woteeren dat de ladingen van Duijnenburg Eijnde hoeff

„205.

en't Jagt d’ adriana.

d’ ondercoopm: bierens aan testellen tot moede n ’t

zoldy comptoir

en den boekhouder vander put tot onder koopm: en

Eeefte overdrager in’t guarnisoen comptoir:

206.

en den opperchirurgijn hommel tot stads Chirurgijn

besluijt omtrend de versending van militie naar amboi

na en banda

en een indige maker van Cheribont ontbieden voor am„

boma

projecet der

Een geschenk voor betaling te zendene goedenen aan den

Sulthan van Banjermassing tapprobeeren

neevens drie briefjeeh aan de kameren ampsterdam zeeland

207

en Rotterdam.

Besoigne over amboina.

13 besluijt omtrend het senden van plaatkoper koper

draat meekrap, en glaase corale naar mallabaar

de

1„

15