closeTerug naar inventaris

Transcriptie

van den

December

8. dispositie omtrend de verder uijtgeliverde Ladingen

van gem: bodem van Sijbecarspel van Banjermassing,

hebbende Hartenlust van Cheribon zijne Lading wel

uijtgelivert

tot scheepen aan te stellen den coopman fabree„

en t' approbeeren twee briefje naar Souratta

11. opening en Lecture der uijt Nederland aangebrag„

te papieren met stealen, wegens het belading

der Retourscheepen in teneemen het advis van den

vice Equipage Meester C: S:

Eenige zee officieren en cadets demarine op reeck:

te belasten met het geene bij de boeken van

debet

d’accademerstaan

en geen ordonnontie tot verstrecking van maandgelden

aan de Laaste t laten opmaken.

maar hun successive voor hun genot te laten belasten

aan duacademie de marinm laetelieggen een derde

van de pagten van de hane vegterijen waijangs

en Rongings

Een tweede derde aan scheepenen tot stads ongelden

ende resteerende derde aatt Seminarimu: - -

de pagten van de waijangs en Rongings Separeeren

en niemand dan en chinees Eerste

en alleen een inlander delaatste tlaten mijnen

Een neuwe doorgraving tlaten maken uijt de si„

„danie verboverde mokervaart die hare uijtwatering

zal hebben by mabok in zee

en zulx publicq te laten aanbesteeden

voor reedk: van persoonen daar in belanghebbende

door heemraden te quotiteeren

besluijt omtrend de verbetering het onderhout en ’t uijt„

dieping der wegen bruggen en nagsloten in doon

nie en bovenlanden door heemraden en particu

hilven.

DC

als ook omtrend dejmristictie en opsigt van heem raden

bij een billet Bekent temaken

daar bij ook telaten influeeren dat de beschoeijingen

conditioneel mogen geschieden buijten permissie

van heemraden

dat colliegie 't gelasten geene capitale doorgraningen

etc te doen zonder de ingelanden te hoaren.

het meerder bedragen der kosten aan de brug over d’angi„

olsche vaart en deweg van daar naar Sandjong pri

ocq als den thol der passanten daar alle d’inge„

„landen daar om streeks te laten dragen - -

heemraden t qualificeeren die kholende overtoonin

moleurliet

284

286

„207

280

289

290

291

292

293

29

„297

„300

301.

„302

21