closeTerug naar inventaris

Transcriptie

van den

December

11. molenpliet op nieuw te verpagten

van de voorenstaande Servituten op de Landarijen thuij

„nen heijsen en heven zo bij de billetten van

verkoping.

als op devendutie mondeling advertentie te laten doen„

als ook bij de koopbrieven.

Een project weder geschenk voor bouton

en een briefje aan den Sulthan van dat Rijk g’approbeert,

12 bevordering van de Cadet de marine verschuur tot Lien„

tenant Titulair

en van den Jongeling van sorgen tot schipstimmerman

aan bagaes moelia Emolumenten toegelegt:

den Jnlande krankbesoeker, Thomasz unt den dienst te stellen,

met stilstand zijner gage van den 13: der voorleedenen

maand

nadere repartitie der inkomsten van de pagt van de wayangs,

tusschen scheepenen ’t Seminarium d’academie en ’t chiree„

„se Hospitaal.

de van cheribon uijtgesette posten tlaten intrecken.

40000 Rd„s derwaarts te senden

een goude en Een silver kom van Cheribon in geschenk ontfangen

tlaten taxeeren

en houden tot gebruijk in’t gen: gouvernement

de van Mocha derug aangebragte ongemild Lijwaten naar

nederland t sinden neevens 124 pocken gerrasuijt

den Jndischen voorraad.

6

maar een pak gebleekte baftave vaor d’Eerste p„r vendutie 't

laten verkopen

dispositie over d’uijtgeleverde Ladingen van Zeckerland van sou

ratta oostCappelle van Zeeland ende Caab ende Harte„

- :

camp van Mocha

neevens d’onderlaag van vosmar van Rotterdam

ingediende beswarnissen van den heer directeur generaal over d’

aanstelling van den opperkoopman van homoed tot

visitateur Generaal

waar bij gepersisteerd werd, om Redenen.

2

het vooren schriftuur desen t' insereeren

en als een aparte bijlagen naar nederland overtesenden onder

citatie bij d’aftegane brief

aan den majoor van de arthillerij vijf p„r C=to van de verbuijkt wer„

dende materialen toegelegt.

n gagderen

aanstelling van een Capitain van d’ Jnlandsche burgerij

twaalf Javaanse swervers een Jaar iet ambagts quartier

inde ketting t' laten arbeiden.

de Rescriptie naar banda g’approbeert.

15. de krankbezoeker Rellij en van nuijs te laten Repatri

eren

de genoesen franchen officier in franschen dienst Cartelet als

vandrie

„354

305.

356

207

308

„—

„309

310

„312

1323

324

325

386