closeTerug naar inventaris

Transcriptie

om des noodsvan daar

seijlvaardig sijn, Cochim te laten aandaen, ten

gecombineerd met de

naar bassora en Mocha

zijnde niet alleden aldaar te bekomen de

gaande scheepen voort

te zijlen &:a

nodige informatie nopens de gesteldheid den

zaken inde voorsz Directie, maar ook om

in Cas van noodsakelijkheid met Eenige

volk versterkt tewerden, en van daar

Geconbineerd met de scheepen naar

Bassora en Mocha Gedestineert voort

tezetten, om te beter in staat tewesen,

d’ Angrease Rovers bij ontmoeting te keer

tegaan.

aan den Chiribouserehen Bij Een briefje van den Resident te

„sidient goed te doen het

te min aangeveekend op

deterwaartsgezondem dt Cheribon Iuggersen in dato 15:' deezer gezien

zijnde dat hij is genoodsaakt geweest

Rijst

de Ryft die hij volgens het Geresolveer„

„de op P=mo der voorleeden maand, aldaar

ingekogt ten bevents met diverse parti„

„culiere vaartuijgen heerwaards gezonden

heeft, te betalen tegens wintig Rd:s

de Coijang of inlandsche Last, voor welke

prijs hij dat Graan, nog niet sonder

veel moegte hadde kunnen bemagtigen,

nevens het versoek van Gem: Jaggersen

dat d’ abusive aanreekening van dien te„

„gens Sesthien Rijksd„s, als door zijne

Swaare Siekte veroorsaakt zijnde, hem tot

geen nadeel strekken, maar den sebven

als