closeTerug naar inventaris

Transcriptie

31

3

als nog goed gedaan mogte werden, het

te min aangereekende tot rd:s 410:; Zo is

verstaan daar inne niet alleen te con„ en hem alwat er te

bekomen is te laten.

inkopen teegens 20 Rd:s

„descendeeren, maar ook die resident,

de Caijang.

uijt hoofde van de presente omstandig

„heiden op Iavass Oostkust, te qualificee„

„nen om voor de gem: minste marktprijs

van Tweintig rxd:s de Coijang desen Jare So

veel intekopen als bemagtigen kan, tot

nader ordre

Ingekomnen en Geresumeert sijnde Een Poinct van

berigt van den Heer Directeur Generaal Rescriptie op

Van Gollenesse, beheesende de ter sessie De Patriase

Brief vanden

van P=mo Aug.s Iongstleden, door syjn Edele 27 7ber: A:o 1751.

besluijt weegens een berigt

van den heer directeur geas:

aangenomene Eencidatie weegens de door

ten opsigte van het wetschil

in de verkoops prijs van ja„

paar staafkooper bij de

d’ Edele Hoog Agtbare Heeren Majores,

keijlonse rendementen n

Nederland bevonden.

bij missive van den 27:' September ao p=r

geremarqueerde verschillende in een ver

„koops prijsen van het Iapanverstaaf„

„koper, bij de Ceijlonse Rendementen van d„o

1747/8 en 1748/9; zo is na Refumtie van

het selve en twee daar neevens ingedien„

„de memorier, aanwysende hoedanig de

versondene en verstrekte Parthijen bij

de Colombose negotie boeken van die

Jarren afgeschreeven zijn, en hadden

bekoren afgeschreeven te werden, goed„

gevonden

S