closeTerug naar inventaris

Transcriptie

gevonden en verstaan aan den visita„

„teur Generaal volg:s zijn Ed„s versoek

te demandeeren om dese Laaste te

confronteeren tegens de negotieboe„

„ken en deselve daar mede accoord

bevindende, t' authentiseeren, oen ver„

volgens nevens het Gem: berigt in

Copia Enthenticq aan haar Edele hoog

agtb: overgesonden tewerden, ten bly„

„ke dat de Comp: omtrend de verkoop

van dat mineraal niet benadeelt

maar het selve alleen veroorsaakt

is door Een ongelijke bereekering van

de versondene en verstrekte Parthijen,

die schoon van dese hoofdplaats

maar tegens stuijver: 5. of daar omtrent het

ed: aangerekent, afboekt zijn dan eens

tegens 16½ @ 9: stuijver: en dan needer tegens

„2

3 st:s en st:s 1: fq ja Selfs tot 1 st:s 4 penn:

’t p:s, waar na ook de bereekening der

advancien bij de rendementen in stede

van naar het ware kostende geschied is

weshalven al verder is verstaan de gem: Pa„

„pieren mede naar Ceijlon te senden,

met ordre aande minsters om van den

doenmaligen Negotie boekhouder en vi„

„sitateur tot Colombo, verantwoording

te vorderen weg:s hunne voorsz slordige behandeling

Ingevolge