closeTerug naar inventaris

Transcriptie

7

Pieter Isaaksz: is verstaan denselven

op die functie, te bevorderen tot de

qualiteid van onderCoopman met de daar

toe staande gagje van 40 guld:s ter maand,

mits een Nieuw vijfJarig verbandheeden in„

„gaande, buijten Eenige consequintie voor

den aanstaande, en zonder dat hij uijt dien

hoofde Eenig exspectatief op de sessie in

Politicquen rade, ofte op Eenig ander

emploij sal hebben

Laastelijk is verstaan den ter custe den vandrig op Malla„

„baar Becatiain g’ad

Mallabaar bescheiden vendrig Hendrik vancueert tot Iusut:t

in steede van den overleedene

benning.

Christoffel Bertram volgens den voor„

dragt der ministers te kochim bij brie„

„ve van den 22:' Maart Jougtl: in steede

van den overleden Willem Benning

te bevorderen tot tulutenant, niets de

Gewane zoldije van vijftig Guld„s ter maand

onder een Nieuw en gagennent van 3: Ja„

„ren het een en ander heeden ingaande

Batavia in ’t Casteel Dato voors: /:was get:/

I: M: Kluijsenaar, A: van

J: Mossel,

/ P: A: v: der parra, J:

Broijel,

V: der Spar, P: v: den velder . . . , A De Nijs, H: van

Bazel en L„s taillefert Secretaris.

Vrijdag

35