closeTerug naar inventaris

Transcriptie

9

gedaan zijne sedert desselfs arrest te Cochim

stil gestaan hebbende Soldijen; zois, ten

aansien den advocaat fiscaal van Jndia

bij het Gem: dispositief teffiens is g’au„

„thoriseeert, om zijne actie teegens den

Supp:t en den verdrig Mattheus Pietersz:

naauwelijks voor haar agtb: t' institueeren

goedgevonden en verstaan den Supp:t

eenlijk emploiabel te verklaren met

cours neuming zijner Gage van heeten af„

d’adkotend Brouwer

Aan den adsotend Bernardus Brou„

aangesteld tot secretaris

van Retour plaot.

„wer is verstaan t' acordeeren zijne versog„

„te demissie naar Nederland mits continu

eele indispositie, en hem teffens aan te

stellen tot Secretaris vande Retour

vloot

en aan den adsistend

Daar en tengen is g'arresteerd aan dien

Lubbers zijne demissie

assistend Ian Fredrik Lubbers, werst, in naar Aderlange toe„

gestaan net afgeschree„

ver gage.

maij deeses Iaars hier te lande gekomen

en thans, Sonder alleguatie van Eenige

de minste reedenen, meede versoek daen„

„de om in die qualiteijt te mogen Repa„

„trieeren, zulx wel toestaan, dog met

het afgeschreevene Gage.

passage naar nederland

Op het versoek van den burger Ian

verllend aan den burger witte„

bol.

wittebol

37