close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Wittebol is verstaan aan hem te verleenen, passa„

Erge naar Nederland met een van d’ aangelegde

Retour scheepen, mits betalende het ge„

„wone tranport en kostgeld

Door deter Sessie van den 15:' deeser aan„

notitie van de beede„

„ning van d’ Essaijeurs

Haghadamiusen wisscher

gestelde essaijeurs Ian Hendrik Hagha

Samius & Albertus Visscher gepresteerd

zijnde den Eed tot die functie beraamd;

zo is goed gevonden sulx in desen te noteeren.

de Cousumptie Reel=

Ingedient en Geresumeert zijnde de reeki

van het schip de gereg„

tigheid gepass:t en aan

of verantwoording der Provisien con„

de overheeden premie toe„

gelegt voorspoedige

„tanten en scheeps kleederen in Nederland

voijage

aan het schip De Gerechtigheit meede ge„

„geven; zo is verstaan deselve, als niets ex„

„cessief of onbehoorlijke behelsende, te

passeeeren, en aan d’ overheeden Twaalf hondert

Guldens voor Premie van Spoedige voij„

„agie toe te leggen, also de reize is vol„

„bragt binnen de vijf en Een halve maand

de zeg dagen aan Cabo de goede Hoop onge„

„rekient

De Chineese Lieutenants Ong-Eengsaij en

vermindeering van tre

„post op de chineese

waaijangs

Pangwangseeng, nevens Seven andere Cchineesen

bij Requeste te kennen gegeven hebbende

dat door gantst Cchina als een constante

marime