closeTerug naar inventaris

Transcriptie

13

in plaats van Een zal werden betaald, in

dien met gesloten heb en deur Geschied.

Nog is verstaan de voorsz gerechtigheden de sollecte van de

„selve en die der waij„

angs te continueeren

op het houden van waijangs en Ron„

tot ult:o xber:—

gings in dit Jaar nog sodanig te laten col„

„recteeren, dog onder net:o xber: raastke„

„mende voorden aanstaande jare publijcq

te verpagten

Bij Een berigt van d’ oppen cooplieden de beneijken van den

afscheep van een vermist

deeses Casteels Van Riemsdijk en De polk uift de lading an

de Retour schip Edswout

6

de kamer amsterdam toe

Roth en Eenige daar nevens ingediende te senden.

bijlagen gebleeken zijnde dat de baal

met Paacallien N„o 1113: in nederland

met het Schip EEswout te min ont„

„fangen, waarlijk uijt het kleeden Pakhuijs

alhier afgescheept en voor d’ ontfangst

van dien in het affsterp boek geteekend

is door den op dien bodem beschieiden

geweest zijnde onderstuurman Harij van

Der Hart; zo is verstaan die Papieren ten

blijke van dien, in Copia authentiecq aan d’

Edele Agtb: Heeren Beneindhebberen ter

kamer Amsterdam over te zenden.

Spoor de gesommitteerdens van weegens nadere een didatie tewerderen

van de buijten Regenten van

dese regering, ten welkers overstaan volgens t lasarntchuijs olntriendeeri„

je van haare Reekening.

resol:

91