closeTerug naar inventaris

Transcriptie

P„r Transport Rod„

d’ g’smpporteerde Lasten

Waar van aftrekke

in 12 maanden, als

De kostgelden soo van diverse mans, als Vrouws

. . . .

Rd:s 1474

3

persoonen En Lijfeijgenen bedraagen

Betaalde maand gelden, als.

aan den binnen Regent â

368:

Rd:

30: rd:s smaands - - - -

.

176

den chirurgijn â 16 rd:s smaands.

144

-

onder d„ 12

108

_o

portier 9„

480

.

_o

veerman 40

50

tot Een Jaarlijxe premie

1318

Diverse ongelden

36

stuks Lijwaat tot pluksel &: in’t

180

verbrand

384

96 vadems brandhout

275.

1100 kannen Lampolij

250

20 Lasten Rijst

13

zout

_o

2

6

6

colliecten zakjes

4

10

6 neater ballis

Emmers

_o

6

10

16 putsen met ijzere hoepels

10

rotting

32

10: p:s heele leggers

180. 24:

23 „halve

_:

bier pijp

1

19.24

12 slaap kooijen

27. 30 -

17 doot kisten

2.12.

1 portugees gebede boek

voor kleeding der Jmpotenten en slaven

1158:24.

diverse bevoolgtheden aande binnen

26221

regent betaald.

pran en Coelijgeld.

17:

aan de buijten Regienten ter gemoedko„

minge van gedane onkosten

24:

2829

4

De gedaane uijtgiften bedragen.

rd:s 5622

aldus is het Leprosen huijs te vooren geraakt iet boekjaa„

r 175½

oversulx het Capitaal onder ult:o Junij 1752 vermeerdeert is op

rd.

Dat in het volgende bestaat als

Het capitaal dat onder dE Comp: op den Laasten Junij 1752

a' deposito waas staande bedraagt

40358.

rd

En de contanten onder den buijten regent Willem Meerko

u

112926¾

berustende

Dusal Eva

- .

rd.

Nog weerd alhier ter geleugenis bekend gesteld het inkoops

kostende van het huijs op ’t Eijland purmerent in h

1717. mits

8„gaders het bekostigde in den Jare 1737. tot vertimmering

van ’t hoofd aan dat Eijland

Ed:

17240:14

De waarde van d’ oesterbank

2700:

19948:14

Rd.

Transporteere

Het

5909:18¼¾

41192

287

18

¾

26:3¾:

41479.

ƒ41479:26

¾

8

:1¼