closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Oosmar afgescheept alhier niet is ontfangen,

van de minderheid van 10 p„s Cento op de Gort

met diien bodem van Cabo de goede loop

aangebragt maar 2 prCento tevalideeren,

en d’ overige agt ten hondert d’overheeden

uijtkoops te doen vergoeden, en soook van

de door EEswout te weiig uijtgele„

verde Lange Peper ten bedragen van 10½

ten hondert, maar 4 p„r C=to ter afschrijving

te passeeren, en d’ overige d’ overheeden

uijtkoops op reekening te stellen; dog het

onderwigt van en 1 7/8: p„r C=to op de Rijst

met gemelde 2. Chineese vaartuijgen

aangebragt nevens het Gem: vat witzouts

ende verdere minderheeden op de vader„

landsche Lading van Vosmaar, als niet over„

„matig of: de scheeps overheeden t' imputee„

„ren zijnde, al meede telaten afboeken, en

wijlers in desen te Noteeren dat uijt waar„

„tuijgen van Rembang, nevens de Sant„

Jallangs van de burger van Der Elst en

Damang Dita Mangale van Cheribon,

het daar in afgescheupte te dier residentie

behoorlijk hebben uijtgelevert

de borgtagten voor den

Beneevens een extract uijt de Resolutien

boekhouder en Cassier van

de bank Courans telaten van Commissarissen van d’ Bank ende Bank

6

seponeeren.

van Leening in dato 20:' dezer ingekomen

Zijnde