close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

schrepen en vaartuijgen alhier ten handel

konnende, bij Resol: van den 9:' Maij en13. Julij

J„o leeden item den 11„' deeses door den Eersten

Secretaris deeser Regeering ontworpen

Batavia Jn't Casteel Dato voors: /:was getekent:/

I: M: Kluijse„

J: Mossel

,P: A:

„naar, A: van Broijel.

van Der Parra, I: v: der Spar, P: v: develden . .:/

A: de nijs, H: W: van Basel en L„s tail„

„lefert secretaris

Maandag Den 25:' 7ber: 1732.

Voor de middag, Extraordinaire

vergadering, absent den Heer

Directeur Generaal, neevens de

Heeren Raden ordinair en Ex„

„tra ordinair Van Der Waeijen,

en Van Rheeden door indis„

positie, buijten d’ heeren Extra

ordinaire Raden De Nijsen Van

Basel, Zijnde in Commissie

Seekere Janassteet

Zij een door dien afgaande Resident te

„jallang waar meede een

bootsman en vier mattroo„

„sen naar croi gededen Lampong Srain Van Der Werp overgeson„

„teert zijn, en die aldaar

aan de engelschen hebben dene Relaas van drie Iavaanse mili„

overgegeeven van bancahoe„

„hoe te reclameeren.

„tairen van de Comp: van den Capitain Carre

met de Ladings, manshap

Assing, in name Abdul Bakie, Tje„

„waijt en Tjenda geconsteerd zijnde dat de

selve met Een Pantjallang van Soura„

„baija naar Samarang gedestineert waren

geweest