closeTerug naar inventaris

Transcriptie

23

geweest maar dat den daar op commandeerende

Bootsman genaamt Meindert

die

plaats voorbij naar Bantam gezeilt en vervol„

degens zonder aldaar aan te gierien, de Cours

naar Bancahaeloe gesteld hadde, en af een

aan Croi, over het Eijlandt Piesang, ge„

„komen zijnde, dien booswigt beneevens nog

vier mattroosen vier vrouwspersoonen

en een kind, die zij bij zig hadden in een

aldaar Leggende Engelsche Chaloupwareen

overgegaan na dat zij de gem: Pantjallang

in handen der Engelschen, en aande

Javamen de vrijheid gelaten hadden, den van

daar over land terug te keeren, 't welk

Relatanten dan ook gedaan hadden en op

Lampong Siam ter houw gekomen waren,

Zois verstaan het Gem: vaartuijg met dies

inlading ende daar op geweest zijnde per„

Soonen van de Engelse ministers te Ban„

„Cahoeloe. te reclameeren, onder toezending

van Een authenticq afschrift van het gem:

relaas. —.

Op het bij Samarangse brief van ult:o den Reerdent te tagal

Talk te libereeren van

de van hem gerequireerde

aug:s pass:o voortgedragen versoek van den

vergoeding, weegens de

thunn bevondere gee„

Resident te Cagal falk, is verstaan den

„deren te palcalongang

in A:o 1750

selven te Libereeren vande vergoeding

van sub dato ult:o 8ber: 1750. derwaards aan„

gerekende

51