closeTerug naar inventaris

Transcriptie

25

te werden, dat er de dood naar volgt,

zo is g’arresteert dat vonnis t' approbee„

hien en aldaar te laten executeeren, zo

als ’t Legt

Voorts geleezen zijnde Een briefje aen zigte Confoumneeren

met een briefje naban„

t„tam secaete braf

de bedind:s te Bantam, en Een

Se Crets Jnstructie voor d’ overhee„

dden d souratta

instructie voor d’ overheeden der na ongedestineerde scheepen.

„ratta gedestineerde scheepen Voorlanden

De Liefde, bejide ingesteld door heere

Gouverneur Generaal, zo is verstaan zig daar

meede te conformeeren

Nog is na Lecture verstaan t' approbeerin En een missive aan de

bedienden sal daar g’

Een brief aan de ministers inde voort: directiepprobeert.

ontwarpen door den Heere Raad extrie

ordinair Van Basel

Batavia Int Casteel Dato voorsz: /:was

J: M:

getekent:/ J: Mossel,

Cluijsenaar A: Van Broijel,

P: A: Van der Parra, J: v: der Spar: Sv: de velde,

1: en L:s taittefert:

Secretaris

Dingsdag den 26:' 7ber: 1752.

na de middag ordinaire vergade„

„ring, absent de Heeren Raden

ordrnair en Extra ordinair Van

Der Waeijen en Van Rheeden,

door in dispositie.

den Jong adsistend

is voerstaan aan den Jong adsistend Hendrik

Blanke en adjuncto

landmeeter Beaupre

Pieter na nederland verlost

5