closeTerug naar inventaris

Transcriptie

aan de pagter van de

in een uijtgaande rijst

prolongatie van de

g’ obtineerde surche

once teverleeren

tot ult:o 9ber:

geen contanten met

het schip De Geregtig„

„heid naar Bengalen

aftesteekn.

Pieter Blanke en adjunct Landmeeter An„

„thonij Beaupre volgens hun versoek te per„

„mitteeren om met Een der aangeleegde re„

„tourscheepen te repatrieeren behoudens gaa„

litent ien Gage, also den Eerstien sijn versonden

tijd heeft uijtgedient, enden anderen welkan

gemist werden,

Also den aanbreng van Rijst van

Iavas oostCust, mits de troubelen te sou„

„rabaija en daar om streeks voor tegenwoor„

„dig ten Eenenmaal gestremd is, wierd verstaan de

aan den Pagter der Geregtigheid van d’inko„

„mende en uijtgaande Rijst Ghouw Sianko„

ter Sessie van den 9 maij Pass:o, toegestaane

Surcheance vande betaling der pagtpennin„

„gen van die maand tot uet:o deeser, volf„

zijn versoek te prolongeeren tot ult:o gber: aan„

„staande, mits borgen stellende ten genoegen

van den ontfanger Generaal Der domainen.

Vermits den voorraad van contanten

inde grote geldkamer deses casteels buijten

het paijement en Silver bij geewigt, dat

voor Bengale niet dienstig is, voor het

Grootste gedeelte bestaat in nieuwe ronde

ppaanse Realen en du Catons, welke eerste

spetie men tot den Peper Jnsaam aloemme

benodigt