closeTerug naar inventaris

Transcriptie

selver vertrek met het schip De Brou„

„wer naar Bengale, niet hadde kunnen

belaste werden, voor hun aandeel van taghtig

Rijxd:, in de kosten van het transport der

gesalveerde Scheepelingen, van Lampong

herwaards, zois, uijt hoofde dat de zoldijen

van die menschen maar alle apparentie reets

in Bengale zullen zijn afbetaalden er

dierhalven Geene hoope is tot erlanging

van Restitutie dier penningen verstaan

dat montant op winst en verlies te laten

afschrijven.

de soldije der gesolveerde

Ook is op het Gedaan versoek door Gem: opper„

scheepelingen van het

overrompelde schip Rus„

„hoofd van het Generaale zoldij Comptoirg,

„tenwerk te Laten stil

staan van hun vertrek

uijt tarnateuen weedeen een onder ingedient berigt, g’arresteert

te laten ingaan wan den

dag af dat op Marcaser de Soldijen der Scheepelingen van het Rust„

weeder zijn gEmploijeert

„en werk, dat blijkeens d’ advisen van

den Gezaghebber en Raad te Maccassar„

van den 4: Julij J„o leeden, op de Reise van de

Moluccos naar Amboina, door dien g’ afu„

„geerden gewesen tolk te Boelelomba Frans

Fransz:, en zijn aanhang verradelijk overrom„

„peld en genomen is te laten Stil staan Zee„

„dert den dag van het vertrek van dien

bodem uijt Ternaten, ofte den 28:' April

deeses Jaars, mitsgaders de Gages van die

uijt deselve gesalveert en den 2:' Julij