closeTerug naar inventaris

Transcriptie

29

op Maccassar aangeland zijnde needer imme„

„diaat in dienst van de Comp: g’Emploijeert

en bireets alhier aangekomen zijn, van

dien dag af te laten ingaan, buijten die van uijtgesonder die van

de onderstuurlieden en

derdewaak.

de stuurlieden en derdewaak welke sig wee„

eens dat Geval en het Geene daar toe

Retatie heeft, nader zullen moeten ver„

„antwoorden, zynde den Schipper Stephan„

nus. De Iager en opperstuurman Pieter

Smit beide om hals Gebragt

Viervolgens is verstaan twintig actieen inde twintig actiesinde

van soovankening in

3

voldoening van de 50=en

bank van Leening, in voldoening der tibe„

penning ingekomen na

gedane betaling te laten

rale gifte van den 50=en Pennink, ten behoeve intrecken

van dien Lande, gecontriburerd, na gedane

betaaling door Gem: bank ofte de

Bank Courant, te laten intrekken en ver„

nietigen

Op het schriftelijke gedaan versoek door 98 ledige Carbassenen

17 bedorveenedaten

d’ administrateur van ’t Provisie ma quazijpleesch en spek in het

dispens bij de boeken

aan ao 175/1 telaten af„

Elin en Boonen, is verstaan deselve te qual

„schrijven.

„ficeuren om by die paeken van die admi„

„nistratie van a„o 175½ op reek: van ordinaire

ongelden te mogen afschrijven agt en Ne„

degentig Carbassen, waar van twee en Dertig.

in den dienst van de Comp: hebben emploij

gevonden, en ses en Sestig ten deele door

Lang gebruijk gebrooken sijn geraakt en

ten

57