close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

31

van desselfs Successeurs M„r Lelco van

Haarsma, meede met Surplus van ƒ11:6:

ofte een sesde voor den ontdekker.

Ingevolge Crimineel apoinctement

Eenige door schepenen

tot bannissement gelon

„demneerden delinquantien

door scheepemen deser Stad op den 15:

naar Ceijlon te versenden.

hujus Geveld, in der sake van der bail„

lieuw dezer Stad Greving Rat, offhis„

„sher Contra Soumat van Boegies, De„

mok van Sumbauha en Goenoe van

Salaparang alle Leifeigenen van den

burger George Hendrik Winter, s' heeren

gevangenen over presumtive slaven Seduc„

„tie en moord, waar bij deselve gecondem„

„neert sijn, om in de keetenen geklonken

van hier versonden t werden ter plaatse

daar het deese Regeeding goedvinden

mogte, ten Eijnde daar inne al hun

Leven adopus publicqum zonder Loon t' ar„

„beiden en gebannen te blijven, is g’arresteerd

deselve bij occasie naar Ceilon te versenden.

Ook is verstaan, als sufficant t' anep„ zekene acte van borg„

„tagt voor den geweese

teeren en inde Groot Geldkamer deese saften adminiotrateur

te padang van Herzeele

faccepteeren.

Casteels 'tlaten bewaren een ingekome„

ne acte van borgtagt groot Rd„s 12112:3:

door d’ opperkooplieden Nicolaas Hartingh

en Jan Van Herzeele ten behoeve van de

Comp

50