closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Comp: en door den Geweesen Eerste adminis„

trateur te Padang Rijmon Pieter van

Herzeele gepasseert in voldoening aan

het G'arresteerde op ult:o Julij pass=o

en mevens zekerdelie

Inselver volgen is verstaan in de groote

„gatie ten Laste van den

Chinees Lnenterant

Geldkamer te doen Seponneeren een door

Tangmangerleng te lat„

bewaren.

den Heer Directeur Generaal overgeleegde obli„

„gatie Groot rd:s drie Duijsent een hondert

„drie

en drie, en veertig Stuijver: ten Laste van

den Chinees Lieutenant Ian Wangseeng,

onder borgtagt vande Chineesen Khoele

Tjanko en Lauw Nimko, spruijtende

uijt Eenige door hen Gekogte, en vol„

„gens resol: van den 18: deeser, opCae„

„diet afgeleeverde Goederen, om in xber

aanstaande voldaan te werden.

appesbatie van en brieff Laastelijk is na fecture verstaan sig te„

naar Samarang

„conformeeren met een briefje aande

ministers te Samarang door den Heere

gouverneur generaal geconcipieerd—

Batavia Jn 't Casteel Dato voors: /:was getek:/

J: Mossel, J: v: S: van Gollenesse, J: M:

Cluijsenaar, A: V: Broijel, P: v: d: velde„ . - - - . „: P:

A: v: der Parra, J: v: der spar„

A: De uijt, H:t van Basel en L:s

taillefert Secretaris

Vijdag