closeTerug naar inventaris

Transcriptie

33

Vrijdag Den 29=ee 7ber: 1752.

Nademiddag ordinaire Ver„

gadering; obsent Den Heer

Raad ordinair Van Der Waeij„

„en, mits indispositie

Door den heere Gouverneur Generaal aan den heeren matores

in’t patria voor te dragen

om de Mlethode van tee

overgeliegt en Geleezen zijnde een berigt

„land in’t voorsien van

het dubbelheidende

door den opper Equipage meester Rose, neegering inde ruijmen

der scheepen bij de Res„

pective kamers gemeen

„boom aan zijn Edelheid Gepresenteerd, en waar te maken.

bij dien Zee officier tekennen heeft, dat

hij bij nauwkilurig oplettendheid ontwaard

hadde dat Scomp:s scheepen en vaartuij„

gen een a twee Jaren in Jndien vaarende

zo buijten als binnen bords, en inzonder„

huid aande dubbelheid zeer veel en thans

meer als ooijt quamen te Leijden door

het knagen van de wurmen dewelke

deselve niet alleen in korten door„

boorden, maar selfs de vaste huijd, schoon

die al vijf Duijmen, dik is, waar door

sodanige bodems groot gevaar siepen,

van Somtijds met hun geheele kargu„

„asoenen te sinken, temeer vermits desel„

„we binnen boord en wel principaal

inde Ruijmen door de duijsend beenen

mieren en kakkerlacken deerlijk Geschon„

dien, en bezonder als zij zagt en sponsieus

hout

1