closeTerug naar inventaris

Transcriptie

hout aantroffen, zodang Guruireerd wierden, dat

schoon sodanigen Schip of vaartuijg, door knies

en balken inde verbintenisse, als nieuw

bleefvaren, de wegering egter volgaten

wierd bevonden, waar door er telkens swaare

reparatien: aanmoeten geschieden dat hij

ook hadde ontwaard dat Eenige scheepen

bij de kamer Zeeland gebouwt bij lange na

so veel niet door het ongedierte aan

de dubbelhuijd en ruijmen g’infecteerd wierden

als andere van de Respective kameren

door dat in Zeeland vier spijkers met grote

hoofden op een duijm in de dubbelhuijd geslagen

wierden, daar in teegendeel in de scheepen

van andere kamers vier spijkers maar

met klinne hoofden op duijm in ’t Vier„

„kant bevonden wierden; waar door het

ongedieerte meer ruijmte hadde, en dat ook

de wegering in de ruijmen bij Eerstgem: kamer

veel tijds met sekere mengel stoffen van

harpuijs en verwavel besmeerd wierden, het

welke die bodems Extra ordinair voor

het knagen van het ongedierte pre„

„serveerde, Gelijk dikwils, bij visitatie

van de scheepen, Geconsteerd was; zo

:

is verstaan DEdele Hoog Agtbare Heeren

Majores, Confoem het geproponeerde bij dat

schriftuur in Eerbied voor te daagen om

die