closeTerug naar inventaris

Transcriptie

comptoiren geprojecteerd waren als nog Elders

heen stonden aangelegt tewerden, naar behoo„

„ren van Gemaakte Zeilen en de verdere nodige

verstrekking te kunnen voorzien, volgens d’oude

en met d’instructie voor de hoofd officieren

ter Zee, hoofdstuk vier articul twee over

eenstemmende usantie, dat de scheepen, naar

Europa, Japan China en de westerse komp„

toiren aangeleegt met drie stelken agter„

„seilen moeten voorsien werden, buijtten en

behalven de bijzeilen als kluijver, stag en

Lijzuils item drie Rollen weet en twee

Rollien Grauw doek, hmme restantien

daar onder begreepen, onder Eene pro„

„positie om oversulx de voor het Patria

geprofecteerde bodems, zo lang dik Groot

gebrek duurt, met twee stellien goede Heij„

„ken agter en voor te voorzien, mitsgad„s uijt

d’ oude afgesleetene de convenabalfte stukken

tot het nodig gebruk op hunne Reiste te ver„

trukken, en zomeede de scheepen die d’ Jn„

„dische gewesten bevaren naar rato hunner Rheijsen

te gerieven met twee stellen agter en voor,

van de sulke die al Eenigen tijd in gebruijk

geweest zijn, zo is, na Lecture van dat pa„

„pier en Een daar nevens ingekomene no„

„titie van het Zeildoek zedert anno 1742

Jaarlijks ontfangen en uijt deselve hier onder

gespeci