closeTerug naar inventaris

Transcriptie

gespecificeert, te weten

1743 1748 Rollen

A:o

1744: 2120

_„o

1745. 3350

_„o

1746 4337

_„

1747. 4829

_„o

178 2162

_o

17493507.

_„o

1750 2687

_„o

1751 2218

_„o

17521052.

_„o

goedgevonden en verstaan dien voorstel

al meede t' aenplecteeren.

D' Heer Gouverneur Generaal aan de vergade„

ring gecommuniceert hebbende, dat

Zyn Edelheyd considerdeerde niet alleen de

bewegingen welke de Engelsche Comp: blijkens

Patriase missive van den 27:' 7ber: ao Passo

in nederland over d’ odiense affaire van d’

a„o 1748. te Sinkol op Sumatras West,„

„Cust veroverde bancahoeloese prauwen met

Engelse passen waar van is mentie ge„

maakt bij de resol: deeser vergadering

van den 18: feb„ 12 aug: en 22 7ber: Ao 1749

item 27:' 9ber: 1750., reets Gemaakt en

2

verder harentwegen te verwagten sijn, de,

„wijl sy blijkens het Genoteerde, by deselve

brief haar werk scheenen temaken om dan

deese,

37.

zig te conformeeren

met een duductie van

de verschillen tusschen den„

gelsche en Nederlandsche

Comp: op sune wet Cust

05