closeTerug naar inventaris

Transcriptie

haddeten gebooden om zig daar voor door

d’ inwoonders te doen erkennen, ende Engel„

schen van daar met goedheijt of quaadheit

te doen opbreeken, dewijl Natter bij de

contracten onder s' Comp: bescherming is

aangenomen, en niemaand gehouden is

het etablissement van vreemdelingen,

veel min d’ eextructie van vostigheeden in

zijn Land te dieeden, schoon zij daar toe

door weder sponinge onderdanen mogten

weesen g’inviteerd, voor al indien zijde

pruecantie gebruijkt hadden Eenlijk als

aupilaire t ageeren zijn Edelhen egter

van opinie was dat het thans van

veel bedienkelykheid scheen te weesen dien

weg inteslaan, niet zo seer om eenige

dificulteit inde executie, als wel den

de consegnentien die daar uijt konden

resulteeren; zo is zo uijt consideratie van

dik een en ander, als dat men, nu en

Reets zo veel tijd verlopen is, zonder dat

men tot diergelijke mude te lien van klein

en nadruk heeft Recours Genomen,

daar meede buijten prejuditie nog wat

scheijnt te kunnen temporiseeren, en den

de Engelsche de maat vol te meeten nog

eens sien of men Somwijlen tegens

vierwagting door Een ampele de ductie

van