closeTerug naar inventaris

Transcriptie

41

van ons regt bij een wel beraisonneerd

Proteste sobi de ministers weegens d’En„

gelsche Comp:s te Bacahoeloe als de Re„

„geering van het fort S:t George op ma„

„draspatnam waar onder die van Ban„

bahoeloe gesubordineeert zijn iets magte

kunnen te wige brengen, te meer ver„

„mits de Padangse ministers tot nog

toe geen leewijs van het gedaan versoek door

voors: Baginda Maha Radja Lello gedaan,

„avergesonden.

hebben, goedgevonden, en verstaan daar van

ten Eersten Een proef teneemen, en

ondertusschen die zaak op zijn beloop

en ondertusschende

minists te padang

telaten; dog de ministers te padangnopens de daar obn„

„swervende Engelsche

vaartuijgen het ree„

te recommandeeren alle Engelsche paartu

venstaande te recomman„

deeren.

digen naar de plaatsen binnen onse voors:

van ouds onbedisputeerde timiten Gele„

„gen, en Gevoeglijk ook naar Natter met

engelsche Passchen ten handel varende,

zonder alvorens te Padang te verthollen

en zig te verbinden om te blijven binnen

de Gestelde sumtien omtrend den

vrijen handel, door ’s comp: kruijssers

te doen aanseggen ten Eersten ’s Comp:

timitten te verlaten, en bij wijgehing als

horrendraijers, des doenlijk, in beslag

te doen neemen, om zodanig ten Eerften

herwaardsn te senden, ter dispositie deser Regeering.

En

19