closeTerug naar inventaris

Transcriptie

buijten emploij zijnde onderkoopman Johan

Sinne.

approbatie van papidan Laastelik is na Resumtie verstaan t' appro„

beeden Een missie aan de ministers te Ma

„lacca een d„o aan die van Bengale en een

briefje aan de Mochase cargas ingesteld

door D Heeren Raden extra ordinair

Van Den Velde en Van Rheeden

Batavia Jn't Casteel Dato voors: /was getekent:/

J: Mossel J: v: S: Van Gollenesse I: M:

P: A:

C:luysenaar, A: W: Broijel,

P: v: den velde

V: Der Parra, J: v: der Spaer, D:t van Rheden

A: Denijs H:t Van Basel en L„s taitlefert

Secretaris

Dingsdag Den 3 8ber: „o 1732

Nademiddag, ordinaire Vergade„

ring, absent den Heer Raad

Extra ordinair Van Der Spar

door in dispositie

de Luutenantomiee op de gedaane instantien door Hen

„tair van der boon en

van Lingen te changsl

redrik van der Born Lieut:t van

ren tot ondercooplieden

de hoops dragen der Lyfwagt, en Wolfert

Johan Van Lingen Limut: onder de nn fan„

„terie, om vermits den Eerstgem: door

geleedene swaare fatuges buijten staat ge„

raakt was, om dien militairen dilenste Langer

naar