closeTerug naar inventaris

Transcriptie

47

naar behooren waar temeemen, en des Laas„

„tens swaake Signaam constitutie zulx meede

niet wel Langer permitteerde, aan de Penne

te magen werden g’Emploijeert, zo is verstaan

daar inne te condessendeeren een een oversulx

te changeeren tot ondercooplieden met

met terugschrijving

van gage

trng Schrijving hunner Soldij tot veertig

Guldens ter maand, van heden of„

Simon Iosephen, Guillamme Tesseire aan de Erxecuteur

in den boedel van den

en Sallomon Tentura, als Executeursburger Meijer tao„

„cordeeren, beneficio

in den boedel van den overleeden burger Tebas„ van Jnventaris,

„tiaan Meijer bij Remneste te kennen gegeeven

hebbende dat zij van den wharen toestaand

van die nalatenschap onkundig, en oversulx bedugt

sijnde dat Een Sumpele aanvaardiging haar

ten uijtterste schadelijk soude kunnen

weesen, versogten dat aan hen Empp=ten magte

werden, verleend brieven van benefice van

inventaris, ten Einde zijne nalatenschap

onder foveure van dien t' addieeeren;

zo is verstaan hen sul t' accordeeren, met

committuuus aan dien Geregter deeser stad

in Commin forma

De krankbesoeker Iacob medijk de krankbesoeken

smeedijk te laten re„

versoek gedaan hebbende, om in die quals patritereen

„teik met ’t Schip De OVaaretigheit t

magen repatrieeren; zo is verstaan daar inne

t

75.