closeTerug naar inventaris

Transcriptie

49

Revisie opende teegens den Heer Raed ex„

„tra ordinair Huijbert Willem Van Basel

C: S: executeur in den boedel van dien overleeden

oud drossaart der stads ammelanden Justi„

„nias Vick gl„r ged„e te vindenen viilaardi„

„ge Iuggilatien, bitter Colummien, en hooggaande

inJurien, zo tien aansien van dien Regter Selfs„

als de partijen, niet alleen werd gecondem„

neerd in Een boete van Twee hondert rijxd:s, ten

behoeve van haar Achtb„r kamer, maar

ook voor altoos hare regtbank ontzegt werd,

Bois verstaan den gem Ramring, als nu ook nit

gevoegelijk voor de bank van Scheepenen kunnen„

„de blijven postuleeren, in’t geheel uijt zijne

functie van Procerieur te dimoveeren

Bij Een tweede notul van haar Agtb: te noteerien dat

den g' Jnjungeerde

van den selven datum gezien sijnde dat hed voor schipper

Wond is gepresteerd

den schipper Marten Wout, die hem, bij

Resol: van den 15:' der voorleedene maand,

g’injungeerde Eed behoorlijk heeft gepresteerd,

Zo is verstaan sulx in desen tenoteeren

zig

Voor den advocaat fiscaal van Jndiasmet een ingekomen

berigt van den advo„

M„r Willem Cras in voldoening aan Eed„ caast fiscaal be„

langende d’ oversending

van zeekere pacquet

besluijt deeser Regeering van den 4:' Julij J„o leeden

5 Colombose room

gesinden voldaan te

gedieent zijnde van beerigt dat hij belangendehouden

de oversunding van het pacquet dier Colombose

rooms

77