closeTerug naar inventaris

Transcriptie

roomvergesinden. daar bij vermeld, Eenlijk hadde

ontdekt dat het selve bevonden was in een

pakkist met Eenige klenigheiden door den

aldaar woonende gegageerden boekhouder

Laurens Pieres aan den adsistent Eras„

„nus Arnoldus Kuijck Van Mijeross, en

zijn zoon dien ordinair Clercq Thomas Pieres

overgezonden zouden dat hij hadde kunnen ver„

„neemen wie Eijgentlijk die brieven aan gem:

Laurens Pieres, welke te Colombo lam

aan handen en voetin Lag, ter versunding

aan hiem Cuijs Van Mijerop hadde ter hand

gesteld; zo is verstaan daar mende het requisit

deser Regeering in zo verre voldaan te houden,

en dat Schrifticur den heer Gouverneur en Raad

en het zelve in

Copia naar Ceylon

aldaar in Copia Ter narigt taete zenden

te senden.

Na lecture van een ander berigt van Geem: ad„

de van kolombo gesor

„dene onderCoopman

vocaat fiscaal, behelsende dat dien officier

soderberg Een ploij„

„abel verklaart

na resumtie der van Colombo ontfangere

stukken, ten Laste van den van daar welk

stelserteed van gagia ter dispositie deeser

Regeering overgezonden onderkoopman Carel

Willem Soderberg, bevonden hadde, dat

den selven, bij aldien over het geene daar

uijt ten zijnen Laste quam te consteeren,

en abusivelijk door den fistaal op Colombo

als Een Soort van publicq geweld was g’inter„

preteerd