closeTerug naar inventaris

Transcriptie

53

ofte notitien daar toe betrekkelijk, zo is ver„

„staan het Dagregister en dies bijlagen, benee„

„wvens sier nottien van het gecontribueerde in„

„voldoening van dien, zo aan Goud en silver ge„

„munt en ongemunt item goud en zilver wer„

„ken, Ruwe en gesleepene Diamanten en actien

in de bank van Leering als andersints in

de secreete kas te laten bewaaren, mitsgad„s deselve ende verdere

aparte bijlagen bij de

heeren majores in Copia

deselve in alle de verdere aparte bylagen

aante bieden

7

D' Edele Hoog Agtb: Heeren majores

bij Eerste Geliegentheid in Copia authenticq aan

te bieden, de daar onder zijnde Vier Noti„

zeekere daar onder

zijnde vier notitie in

Copia aftegeeven aan

„tien, ofte aanwijsingen van d’alhier aanweesende

twee van de gevaceert

hebben de Commissa„

persoomen, die, de reedenen daar bij gemen

rissen om d’invorde„

„rlig te besorgen

„tioneerd, nog niet aan hunne verpligting

voldaan hebben; van Eenige persoonen

van de commercie op Japan, China,

Cochim China en Mocha af en aan vaaren„

„de die meede nog niet hebben betaald;

van de zeevarende en andere persoonen

welke zedert de publicatie van het

placcaat van hier naar Nederland en

Eenige gewesten vertrokken zijn, zonder iets

't contribueeren, en vande geene die

om redenen hunne volmagtschappen en di„

„verse andere Postieen van de Liberale gifte„

’t sij voor Eerst, ofte in’t Geheel, gese„

cendeert hebben aan twee vande geva„

Eeerd

81