closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Geresultieerd, ten reende ingevolge het g'arrestieeerde

op den 9:' Maij p=t, sijn actie Leegens desselfs

boedel behoorlijx te kunnen istetueeeren

zig voldaan testeug

Door den Liceutenant Jngeneur Berg, in

„din met zekere pre„

„sentatie van den w gedoening aan het Requieit deeser Re„

„tenant Jngenent

her omtrend de geering, vervat bij Resol: van den 19:' der

voltooijing van ’t

water foot

Gepasseeerde maand in geschrifte te knnen

gegeeven zijnde dat hij hem beswaard vand,

om sig, voor de daar bij vermelde Seeu„

„manvan Rd„s 19566: 18: borg te stellen voor alle

de toevallen van sacking, uijtwyking E:o,

die het onder handen zijnde, waterfort, bin„

„nen de Eerste ses Jaaren nade voltooiing,

door den zijd en ongelukken zouden mogen

overkomen, ende Reparatie die intusschien

mogte verEischt werden, maar dat hij, volg:s

d’ algemeene manier van aanneeming, wel

wilden instaan voor alle de toevallen die

daar aan binnen een Jaar en zes weeken,

nade volkoomene afmaking, mogte komen

t ontstaan, door zijn sleegt werkien, dewelke

hij op sig nam op Eigen kosten te verhelpen,

en dus het selve weeder in een Goede saat

te brengen; zo is verstaan die presentatie, zo

als sij liegt, t' amplecteeren; en Gevoegelijk het

selve voor bedongen te houden

Mits d’ ingekomene particuliere tyding dat

het