closeTerug naar inventaris

Transcriptie

65

D

het hoofd der Bantamse Rebellen

aan den heere Gou„

verneur Generaal

Isje Tappa, door d’ uijtgeweekene Iavasen

gedefereert te laten

E by terug komst van

Prins Mancoboemie met Eenige van Lynesje Tappa tet Corps

dragonders, en zoweel

beste zoldatien g’assisteerd of versterkt zijn in fanteristen als

gemist zullen kun„

nen wwerden afte

„de weeder het Land van Banjoemaas in

senden dat se benodigt

sullen weesen

„gerukt en aldaar met Eenige koupen van

d’onse in acte geraakt wesende, met

verlies van Eenig volk gerepousseert en

genoodsaakt was naar de kant van

Somaardeen te retireeren, zonder dat

men wist of hij aldaar salte houden dan

wel verder oostwaarts op Rukken zoude, zo

is, ten aansien het heel wel konde weesen

dat hij door Mancoboenue weder naar

deese zijde gesonden wierd, om des magelijk

Eene diversie te maken, goed gevonden en ver„

„staan aan den heere Gouvermeur Generaal ge„

„defereert te laten, oe, bij Erlanging van eenige

tijding dat herwaards in marsch is, het

Corps dragonders en Zo veel infanteria„

„ten als sullen kunnen gemist werden, te de

tacheeren naar Baijabang, Badong off elders

daar sulx dienstig zal weesen, om hem

de passage te betwiften;

Vermists men niet verseekert is dat de den majoor Rhener

met d’opperhoofden van

troubelen in den Oosthoek van Iava nog sourabaija en Grisse

te qualificeeren tot den

opkoop van Rijst in

voor Eerst sullen kunnen gedempt werden, den oosthoek van Javoo

als wat het tegenzo rd:t

1s

t last

23