close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

is verstaan aan den op zijn vertrek deawaarde staan„

de Mahoor Christiaan Bensamm Rhener,

benevens de opperhoofden van Sourabaija en

Grissie, te demandeeren, om met den anderen

’t overleggen ’t geene besten dienstigste sal

weesen om deese hoofdplaatse voor eerst behoor„

„lijk van Rijst te voorsien met qualificatie

om uijt de consideratie van de presente

zijdsomstandigheeden, op den opbreng van

SComp: contigent uijt die landen, niet

t' insisteeren, maar zig bij inkoop van dat

graan meester te maken, al was het teg„s

Twintig RRijkd„s de Coijang of Last van

3500: ld:

d’ invoer van alle zooot Mits de presente duurte en Maarheid

van Lyfligemen onder

d’'ordinairte betabin, der Leifengenen te deser hoofdplaatse,

„ge open te stellen.

strekkende tot merkelijk ongerief van de

goede ingesetenen, is op de propositie van den

heere Gouverneur Generaal besloten d’interdic„

„tien, tegens den invoer van Balijse en mac„

„carssaarse of andere slaven van plaatsies

gehoorende onder het Eiland kelebes, boven

de veertien Jaaren aud, vervat zo bij d’op

den 24:' 9ber: 1665: 21:' 8ber: 1688: en 21: xber Ao 1740.

g’Eenaueerde placcaaten, zo wel als bij

de Resol: deeser Regeering van p=mo 7ber:

„roets in ongebruijk geraekt,

179 in te trekken, tennder, waardien donder

vinding