closeTerug naar inventaris

Transcriptie

de wetten welke ter beteugeling van der

slaven moetweil en baldadigheeden zo bij de

statuten deser Stad, als bij de successive

g’Emaneerde placcaten, ordonnantien ensz

zijn gestatueert, en als nu nader gesproken

sijnde, over het door haar Achtb: bij een ter

voors: Resol: g’insereerde Notul van den 28:'

maart bevorens gedaan versoek tot Renovatie

der selve, onder oontooning van de hoge nood„

„sakelijkheid die daar in, mits derselver toe„

„neemende butalituiten en onordontelijkheeden

quam te resideeren, en door den heere Gou„

verneur Generaal teffens geproponeerd zijnde,

om niet alleen deese maer alle verdere

wetten en statuten, der Slaven eenigsints Con„

cerneerende, in zo veele verscheide placcaten,

advertissementen enz: verspreid, zo verre als

nog van niet g’oordeelt mogten werden

in een Generaal Placcaat bij den anderen

te keeken, mitsg:s te altereeren en ’t aen„

„plieeren sodanig als men naar de veran„

„derde constitutie van tijd en zaken zoude

oordeeln te behooren; sais het zelve

by de vergadering meede dienstig g’oordeelt,

en oversulx goedgevonden en verstaan, bij weg

„ge van Renovatie, ampliatie en alteratie,

bij een nieuw t' emaneerene placaat te

statueeren

Art:t t

b9

97