closeTerug naar inventaris

Transcriptie

de stad mogen aansteeken, op poene van

Publicque geesselingen kannissement in de

ketting naar rabo de Goede Hoop, het Eiland

Rossengam ofte andere plaatsen door

deese regeering te decerneeren/ voor een

twee, drie; of meer Jaren naar bevinding

van Zaken.

Art:l V11

Geen Slaven of Lijfeijgemen van de manelijke

of wrouwelijke sieve, zullen vermagen te

gaan op de plrvendjels Langs de huijsen bin„

„men de stad, tot in comoditeit van eenige

Europees of hoederdrager, hoe gering in ua„

„liteit of conditien hij ook zoude mogen

weesen; en in’t Geheel niet S:avonds na

ses uuren, ten ware sij daar tol door d’engte

van deweg, of andersints, ter ontwijking van

Rijtuijgen, genoodsaakt waren.

Art„o 1111

Dog zullen onder dit verbod met bugrerepen

newesen Liifegenen, die hare te voet

gaande Lijsheer of Lijsprouwe volgen, dan

wel een draagstael of horimon, daar iemand

inzit, ofte daar bij gehooren.

Art: 17

wanneer de dienaars van de Justitie zien

dat eenige slaven dit verbod overtreden,

zullen zij dezelve tot dies nakoming,

zonder

en