closeTerug naar inventaris

Transcriptie

zonder de minste oogluijking, door rotting„

slaagen moeten noodsaken en gewennen.

Art: 2

Als de dienaars van de Justitie zien, dat

een Lijfeigen sig verstout deese of Europees

of hoe den drager, alwaar het ook maar

een Soldaat of mattroos, moetwillig tee

„gens het Lijf telopen, ’t sij op de plaverdels

e

voor de huijsen of elders op de weegen in

absientie van den Lijfheer of Lijfvrouwe, zul„

„ken zij de zodanige ten Eersten moeten appre„

hendeeren, om op ordre van den officier aan

Een boom of paal, omtrend de plaats daar

sulx geschild is, op de billien gegeeselte en

hunne Lijfheeren of Lijfvrouwen vervolg:s

’t huijs gesonden tewerden.

Art„ 21

Dog dien lijfheer of de Lijfvrouwe selfs

op de stoep of teegenwoordig sijnde, zal den

geenen die het overkomt, daar over aan den

selven sijn beklag moeten doen, en satisfag„

tie fordereen, die hem niet zal mogen Gewei„

„geert; maar door afstraffing van den Lijfeygen

ten Eersten moeten gegeven werden

Art:l 111

Egter zal dit een en ander met applicabel

weesen op de slaven voor de rijtuijgen lo„

pende, die de indien weg sijnde vrije menschen

t sij

73

107.