closeTerug naar inventaris

Transcriptie

tigt Sal hebben.

Art„ KV

De pagter, colliecteurs of meede standers

van de chineese topbamen, zullen ingevol„

„ge het vijfde Art„s van de conditien van

de pagt derselve aldaar voor al geene

Lijfingenen mogen admitteeren en de sulx

op een boete van hondert rijksd„s ten heehoe„

„ve van den officier, te betalen door den

Geenen die inde 'topbamen ter invorde„

„ring present zal weesen, ’t sij dat

hij pagter meede staande of Coolleecteur is,

voor d’ Eerste maal, en daar en boven

arbitraire Correctie voor de tweede Reise,

zullende gevolgelijk den pagter ten desen

opsigte niet voor zijn bediendens behoeve

te coveeren.

Art„ 211

De Lijfcigemen die in de topbamen geevonden

werden zullen, ’t zij getopt hebben of niet,

zullen aan de naaste boden of paalstrenge„

lijk op de Billien gegeesfelt, en haar Lijf heer

of Lijffvorouwe vervolgens ’t huijs gezonden

werden.

Art„ ƒ171

Teen Lijfeigen zal eenig goed hoedanig verkre„

„gen, hoe genaamt en hoe Gering ook

mogen verkoopen, verpanden ofte koopen

in

75

133