closeTerug naar inventaris

Transcriptie

in pand aanbieden zonder een Permissie

briefje van den Pagter van de groente

kramen, en winckels ofte wel van zijne

Lijfheer of Lijfvrouw, wanneur de

goederen van zodanigen aard zijn dat

tot die Pagt niet Gehooren, op Paere

van ten Eersten, als de koopreets

gesloten of de verpanding g’accordeert

is, en den verkooper of verpander bij den

koper of beheender voor een slaaf of slavin

„ne bekent is, voor de deur van den ko„

„per aan Een boom of paal en anders

eeders, naar het goedvinden van den

officier, Strengelijk op biller gegeeffelt

tewerden, schoon hy konde aanthoonen

dat het verkogte direck nog in direct

geslooten goed was

Art: 41111

Niemand, van wat Staat conditie of be„

„roep hij weesen mag, zal voortaan van een

Lyfeijgen, aan zijne of haare kleeding hen„

„bare iets hett allerminste vermogen te koo„

pen of in pand aan teneemen, ’t zij hij

ofte zij alvorens soodanigen Permissie brief„

„je als bij het voorgaande articul gemen„

„tioneerd vertoone, shoon niet beneeden

de waarde, en buijten presumtie dat

het tekoop of inpand gepresenteerde

iemand