close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

iemand ontvreemt zij opverleurte van een

baete van Vijftig Rijkod:s, de heffte ten

behoeve van den officier die de Calange

zal doen, ende weder helfte ten behoe„

„ve van den denuntiateur onvermindert

de afstraffing van den vrkoper voor zijn deur

Art„ 1111 gestaturerd.

Art:l 217

Maar die iets van de zulken buyjten vertoo„

„ning van het noodige Permissie briefje,

verre beneedende waarde koopt, of met

teegenstaande hij uijt andere omnstandig„

„heeden kan opmaken, dat het selve

gestoolen goed is, zal als een heeler gecon„

pidereert en gestroft werden

Art„ 41

De lijfiigenen s'avonde na ses uuren, boven

drie in getalle, aan de bruggen en hoeken van

de Straten of omtrend de nieuwe grote

markt of bazaar tezamen rotten zullen;

Schoon s'anders geen qaad doen door de

dienaren van de Justitie met rotting slag„

gen werden gesepareerd.

Art: 111

Dog de gehene die zig attroupeeren om te

vegten, of rumoer temaken, ’t sij voor of

na sons ondergank, zullen g’apprehendeert,

en ter ordre van den officier, aan de raafte

boom

47

105