closeTerug naar inventaris

Transcriptie

boom of Paal, op de billen gegeeselt

werden, voor de Eerstemaal

Art„ 1211.

En voorde tweede maal daar en boven in

de ketting, geklonken, om sodanig een of

twee of drie maanden, naar bevinding van

saken bij hunne Lijfcheer en Lijsprouwe, dan

wel op haar versoek, ten Eilande Edam

voorde koste dienst te doen

Art VL111

geen Lijfligenen sullen 'savonde, na negen

uuren, Langs de straat mogen gaan, zonder

een brandent ligt indehand te hebben, ten

waren bij helderen manschijn.

Art„s KVW

Die bij donkere maan na neeegen uuren

sonder ligt op s' heeren straten of weegen

bevonden werden, zullen door de vatel„

wagtes en dienaars van de Justitie werden

opgevat, en in het blok verseekert, tot

veranderen daags, wanneer ondersogt

sal werden, of zij met voorkennisse van

hunnen Lijfheer of lijfprouwe zonder Ligt

zijn uijtgegaan of met

Art: 111

zullen de lijfheeren en Lijffrouwen in cas

van het Eerft moeten betalen een halve

ducaten op brengloen en den lijfeigen

sraf