close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

notitie van de Elsers extra ordinaire Lieutenant van de arthille„

„stelling van het Heer„

Panluge Pielaat, item van deese laasten

„nomen hand schiot, zij

„geweer Eij van de re

en den baas van diwapen kamer Rijsig

„tour scheepen slooten

en schieff

eende Naarstigheijd

gesien zijnde, dat het Canon, rant ge„

„weer en de verdere ammonietie van oor„

„log op de Retour Scheepen Slooten

ende Naarstigheijd door hiem, na voor„

gaande opneem en visitatie, door

afligting van het overtollige en onbequame,

en de nodige verstreckingen so in steede

van het Laaste, als tot Suppliering van

het ontbreekende, behoorlijk is Effien ge„

p verstann

„steld, zois, daar van deese aanteekening

te houden.

zekelrre actie mad

Geresumeert zijnde een ingekomen acte van

borgtagt voor den ren„

„pakieerenden Cassier

„borgtagt door den bode van de commis„

van den Generaal ont„

„fang van der Geng

„parissen van zee en commercie zaken

t'accepteeren.

Willem Van tweeden en den burger Jan

adam Keijsscher, volgens Resol: deser Regee„

„ring van den 10: Julij 1750. ten behoeve van

de comp: gepasseert, voor den repatri„

„eerende Cassier van den Generaalen ontfang

Adrianus Van Der Geugt, zo is verstaan de

selve t' accepteeren en naar Gewoonte te

laten bewaren in de grote geld kamer

deeses Casteels

approbatie van pa, Laastelijk is verstaan sig te conformeeren

pierien

met