closeTerug naar inventaris

Transcriptie

85

wescust, nu nog Eerst te moeten gaan, nood„

saken

Door den oudvendrig des oostzijdsche burgep den oudburger ven„

drig Ribbalt als in

rij Ian Fredrik Ribaalt, bij requeste ver„

dienst der EComp:

als assistent aalte„

ginnenmen.

„soek gedaan zijnde, om in Scommp: dienst

te mogen werden aangenomen, in sodanige

qualiteuit en besolding als deese Regerering

zoude goedvinden, zois, ten aansien van deel

Supp:t gedane dienstien in de voorsz qualiteit

geduurende de Chineese revolte in Ao 1740,

verstaan, daar inne te condeecendeuren,

en hem oversulx toeteleggen de qualiteit van

absolut adsistend met de daar toe staande

Gage van 24 guldens ten maand, onder een

verband van vijf Jaren heeden ingaande

Ook is op het versoek van den Jong as„ den Jong adsistent

vrugt naar neder„

„sistend Willem Vrengt goed gevonden den landsfercost

selven, mits continurele in disposietie,

te permitteeren om te mogen Repatrieeren,

behoudens qualiteit en gage.

Ingekonnen en Geresumeert zynde de Reek: de comtuunti, reets

van ’t schip 't Huijstien

of verantwoording der provisien contanten donk te passeeren

behoeve

en scheepskleedenen in Nederland, ten van

het schip ’t Huijs ten donk, verstreckt, zois

verstaan deselve als Geene excessen of

ovbehoorlijk

113