closeTerug naar inventaris

Transcriptie

en d’overheeden priemie onbehoorlijkheeden behelsende te passeeren, en

van spoedige voijague

toeterleeggen.

aan de overheeden toetelieggen eene Soemma

van Twaalff hondert Guldens tot een premie

van Spoedige voijrgie; alzo de reis binnen

de vijf en een halve maand volbragt is, de

Zegdaagen aan Cabo de Goede hoopen S„t Jago

ongereekent.

voorts is verstaan t' ontzeggen het gedaan ver„

’t versoek van den

pagter. van de in en

„soek door den Vagter van d’in en uijtgaan

uitgaande rijst om veres

maanden Remistant

de rijst Ghouw Lianko, ter obtenue van le„

zeggen

„mis van Ses maanden pagtpenningen, nade„

„maal, zijne positie dat den Geheelen

aanbreng van dien kool in deesen Jare niet

meer bedraagd als 247 Coijangs en 142 sacken

daar die van voorige Jaren, om deesen tijd,

nooijt minder als 4000 Coijangs zoude hebben

g'importeerd, gants niet aanmmekelijk voor„

ijkomt, dog niet temin aan den ontfanger

dog nader ondersoit

te laten doen wegens

Generaal der domainen van Der Feltsz: en

zijne pesitien

Sabandhar Van Maneil te demandeeren

om naar de waarhuid van des Supp:t opga„

ve ondersoekt tedaen en deese Regeeaing

daar omtrend te dienen van berigt, om bij

een nadere instantie van den Supp:t tenselven

eijnde iiet te beter fondament te kunnen

oordeelen, hoe verre daar op Eenige reflex„

„cie zouden kunnen werden geslagen.

Na