closeTerug naar inventaris

Transcriptie

De Lelij niet magte sufficeleleen om

de comp: ten deesen opsigte Rchadeloos

te stellen tet manqueerende door gem

Bacheracht zal moeten werden gesup„

pleert, alsa alle administrateurs voor

het geene onder hunne administratie

„porteerd, of bij hun Transport bekente

gestaan heeft, in zolidum aansprekelijk

zijn, en Scomp: rugte door diergelijke

onderhandsche overeenkomste geene preju„

„ditie Lijden kan, maar deselve inteegendeel

moeten Gereekent werden te lopen ten

pericule van den Geene, die zig daar

meede te vreeden hand, voorts nog uijt

den boedel van Gem: De telij en door

voors: Bacheracht te doen betaalen

het uijtkoops bedraagen van treecuijte de

drie vermiste kasjes Benzuin ordinairen

ter swaarte van Een Picol ijder, alzo het

g’alliequeerde door den Laastgenoemde dat

deselve Gewisselijk tot monsters zoude

zijn afgegeeven, en niet wederom gekomen,

even als het derde dat nog in het

in het kleeden pakhuijs berustergants mek

voldoende is, aangesien het de pligts van

alle administrateurs is, niets aftegeeven

zonder beneijs, men Geswijge sonder aan„

„teekening, item het inkoopskostende van

700 ed: