closeTerug naar inventaris

Transcriptie

700 lb: koper gemeigt die tesoek geraakt

sijn, zonder dat Gem: Bacheracht

daar van Eenige voldoende Reeden kan

geeven, en daar en teegen deselve vrij 't

ronden van de vergoeding van 50 vollen

Leder Cust in het pak L„ E: volgens fac

tuur temin bevonden, naraen er blijkens

hnt afpak briefjes maar 300 inplaats

van d’ aangereekende 350. stux bevonden

zijn, mitsgad:s deese 50 p„s, indien maar het

kostiende van 300 E:s aangereekent is, bij

de boeken sonder Geldsom te laten afschrij„

„ven, dog anders ofte wanneer d’aanree„

kening ook in de geld som abusivers, dies

bedragen Cormandel terug te laten aanree„

keren, om door die het incumbeert vergoed

te werden, en Laastelijk ook bij de boeken

met liet kostende, te laten afschrijven.

1153 ed: poekjoek bij verpakking en verwerking verspild,

op een quantiteit van 40513:, makende dus

maar p„r Cento

1169 guin olibanum als Even op Een porthij van

30'000 ed: bereekemende 3 7/8 ten hondert ruijm

38

p: kooper vullens die onder de stellingen op

de solders Gebruijkt zijnde, naar alle appa„

cientie in a„o pass„o ontstane felle brand

gesmolten en inde prijnhopen te soek

geraakt, afgestooken zijn.

614.

9

119